211 117 7503
MENU

Ειδική άδεια Ταξί (ΕΔΧ)

Ειδική άδεια Ταξί (ΕΔΧ) - 10 επιμορφωτική

Η     ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ αποτελείται από εκπαιδευτές οδήγησης και κυκλοφοριακής αγωγής (από όλο το νομό Αττικής) πιστοποιημένοι και με μία διαρκής επιμόρφωση στα θέματα Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.), της οδικής ασφάλειας και κυκλοφοριακής αγωγής (Κ.Ε.Θ.Ε.Υ.Ο.). Διαθέτει δικό της στόλο όλων των οχημάτων για την εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών. Επίσης, αναλαμβάνει όλες τις διεκπεραιώσεις που αφορούν το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (σε όλο το νομό Αττικής).

 

Ειδική άδεια Ταξί – Ε.Δ.Χ.

Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή της ειδικής άδειας ταξί είναι το εικοστό πρώτο ( 21ο ) έτος και ισχύει για 5 έτη.

 

Αρχική έκδοση Ε.Δ.Χ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:
 • την μόνιμη κατοικία του.
 • τον Αριθμό Φορολογικού του Μητρώου.
 1. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ και φωτοαντίγραφα αυτών.

Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. ή παραμονής, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες, πριν την υποβολή της αίτησης για την άδεια οδήγησης για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτού.

 1. Η άδεια οδήγησης και φωτοαντίγραφο αυτής.
 2. Τέσσερις ( 4 ) φωτογραφίες έγχρωμες, τύπου διαβατηρίου, χωρίς γυαλιά.
 3. Δύο ( 2 ) πιστοποιητικά υγείας παθολόγου και οφθαλμίατρου, συμβεβλημένων με το Υπουργείο, με την απόδειξη πληρωμής του ιατρού. Το κόστος της επίσκεψης για τον κάθε ιατρό είναι 10€ και πρέπει να δοθεί απόδειξη για να καταθέσουμε το φωτοαντίγραφο της. 

Κατά την επίσκεψη στους ιατρούς για τα πιστοποιητικά υγείας, προσκομίζεται:

 • Τις φωτογραφίες.
 • Το βιβλιάριο ασθενείας ή τις εξετάσεις.
 • Την ταυτότητα ή το διαβατήριο.

Αν δεν υπάρχει βιβλιάριο ασθενείας δημοσίου, απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις:

 • Γενική αίματος και σακχάρου.
 • Γενική ούρων.
 • Καρδιογράφημα.
 • Ακτινογραφία θώρακος.
 1. Ένα ( 1 ) παράβολο των 50€ από e-paravolo.
 2. Ένα ( 1 ) παράβολο των 20€ από e-paravolo για τη συμμετοχή στην ειδική θεωρητική εξέταση.
 3. Τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Για Έλληνες υπηκόους:

 • Απολυτήριο Δημοτικού για όσους έχουν γεννηθεί μέχρι τις 2/4/1969
 • Απολυτήριο Γυμνασίου για όσους έχουν γεννηθεί μετά τις 3/4/1969

Για ξένους υπηκόους:

 • Πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Α2 (από την Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασσαλίας 22, τηλ: 2103680000 ή από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας, τηλ: 2310459101)
 1. Ποινικό μητρώου τύπου Β’ το οποίο αναζητείται από την Υπηρεσία.

 

Εξεταστέα ύλη:

 1. Κανονισμός Λειτουργίας των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων

Ερωτήσεις κανονισμού

Απαντήσεις κανονισμού

 1. Γενικά στοιχεία μηχανολογίας επιβατηγών αυτοκινήτων

Ερωτήσεις τεχνικών θεμάτων

Απαντήσεις τεχνικών θεμάτων

 1. Γενικές αρχές παροχής Πρώτων Βοηθειών

Α' Βοήθειες - Ερωτήσεις

Α' Βοήθειες - Απαντήσεις

 1. Χαρακτηριστικά σημεία ενδιαφέροντος (τοπικά θέματα) τα οποία διαφοροποιούνται ανά Π.Ε

Περιφέρεια Αττικής

 

Ανανέωση Ε.Δ.Χ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:
 • την μόνιμη κατοικία του.
 • τον Αριθμό Φορολογικού του Μητρώου.
 1. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ και φωτοαντίγραφα αυτών.

Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. ή παραμονής, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες, πριν την υποβολή της αίτησης για την άδεια οδήγησης για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτού.

 1. Η ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. και φωτοαντίγραφο αυτής.
 2. Τέσσερις ( 4 ) φωτογραφίες έγχρωμες, τύπου διαβατηρίου, χωρίς γυαλιά.
 3. Δύο ( 2 ) πιστοποιητικά υγείας παθολόγου και οφθαλμίατρου, συμβεβλημένων με το Υπουργείο, με την απόδειξη πληρωμής του ιατρού. Το κόστος της επίσκεψης για τον κάθε ιατρό είναι 10€ και πρέπει να δοθεί απόδειξη για να καταθέσουμε το φωτοαντίγραφο της. 

Κατά την επίσκεψη στους ιατρούς για τα πιστοποιητικά υγείας, προσκομίζεται:

 • Τις φωτογραφίες.
 • Το βιβλιάριο ασθενείας ή τις εξετάσεις.
 • Την ταυτότητα ή το διαβατήριο.

Αν δεν υπάρχει βιβλιάριο ασθενείας δημοσίου, απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις:

 • Γενική αίματος και σακχάρου.
 • Γενική ούρων.
 • Καρδιογράφημα.
 • Ακτινογραφία θώρακος.
 1. Ένα ( 1 ) παράβολο των 50€ ή των 250€* e-paravolo.
 2. Απολυτήριο Γυμνασίου.
 3. Ποινικό μητρώου τύπου Β’ το οποίο αναζητείται από την Υπηρεσία.

*Σε περίπτωση που έχει παρέλθει εξάμηνο και μέχρι τη συμπλήρωση πέντε ετών από την ημερομηνία λήξης ισχύος της ειδικής άδειας, αυτή θεωρείται αφαιρεθείσα και η επαναχορήγησή της γίνεται αφού ο ενδιαφερόμενος καταβάλει το πενταπλάσιο του παραβόλου που υποβάλλεται για την απόκτησή της, ήτοι 250 ευρώ. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Σε περίπτωση που περάσει πενταετία από την ημερομηνία λήξης ισχύος της ειδικής άδειας και δεν έχουν υποβληθεί αίτηση ανανέωσης και τα πλήρη δικαιολογητικά, αυτή θεωρείται αφαιρεθείσα και η επαναχορήγησή της γίνεται αφού ο ενδιαφερόμενος ανταποκριθεί με επιτυχία στην ειδική γραπτή εξέταση σε θέματα κανονισμού Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

Χορήγηση αντιγράφου ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. λόγω απώλειας/φθοράς/κλοπής.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:
 • την μόνιμη κατοικία του.
 • τον Αριθμό Φορολογικού του Μητρώου.
 1. Μία ( 1 ) φωτογραφία έγχρωμη, τύπου διαβατηρίου, χωρίς γυαλιά.
 2. Η παλαιά φθαρμένη άδεια.
 3. Βεβαίωση αρμόδιας αστυνομικής αρχής για την περίπτωση απώλειας ή κλοπής

 

Επέκταση ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:
 • την μόνιμη κατοικία του.
 • τον Αριθμό Φορολογικού του Μητρώου.
 1. Η ισχύουσα ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. και φωτοαντίγραφο αυτής.
 2. Ένα ( 1 ) παράβολο των 50,00 ΕΥΡΩ από e-paravolo.

Συμβεβλημένοι γιατροί

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΔΧ ΛΟΓΩ ΚΛΟΠΗΣ/ΦΘΟΡΑΣ/ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΕΔΧ
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.
ΕΝΤΑΞΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ